Back to top

Mean corposcular hemoglobin (MCH)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Berekende waarde op basis van aantal RBC en HGB. MCH=(HGBx10)/RBC
Mogelijke interferenties Vals verhoogde waarden komen voor bij lipemische en icterische stalen, hyperleucocytose (WBC>100,000/uL), aanwezigheid van bepaalde hemoglobinopathieën (Hgb C of Hgb S), vergevorderd leverlijden en paraproteïnes.

Vals verlaagde waarden komen voor bij excessieve alcoholinname.

Het resultaat voor MCH is onbetrouwbaar in aanwezigheid van koude agglutininen die nog actief zijn op kamertemperatuur.
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief pg
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
NW Manleeftijd waarde
1d 31-37
15d 30-37
1maand 29-36
2maand 27-34
4maand 25-32
6maand 24-30
9maand 25-30
1jaar 24-30
5jaar 25-31
9jaar 25-31
11jaar 26-32
14jaar 26-32
17jaar 27-32
44jaar 27-34
64jaar 27-35

Bron: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition, 1999

Interpretatie Verhoogde waarden worden o.a. gemeten igv megaloblastaire anemie (vitamine B12- en/of foliumzuurdeficiëntie).

Verlaagde waarden worden gemeten igv microcytaire anemie (ijzerdeficiëntie, thalassemie, anemie bij chronische aandoeningen).
Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Zoektermen MCH
Versiedatum 1/06/2022