Back to top

Mean corposcular hemoglobin concentration (MCHC)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Berekende waarde op basis van HCT en HGB. MCHC=(HGBx100)/HCT
Mogelijke interferenties Vals verhoogde waarden komen voor bij lipemische en icterische stalen, hyperleucocytose (WBC>100,000/uL), aanwezigheid van bepaalde hemoglobinopathieën (Hgb C of Hgb S), vergevorderd leverlijden en paraproteïnes. Ook koude agglutininen die nog actief zijn op kamertemperatuur leiden tot vals verhoogde waarden.

Vals verlaagde waarden komen voor bij excessieve alcoholinname.
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief g/dL
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie Verhoogde waarden worden o.a. gemeten igv sferocytose (erfelijke sferocytose of autoimmuun hemolytische anemie) en bij koude agglutininen die nog actief zijn op kamertemperatuur. In dit laatste geval betreft het een vals verhoogde waarde.

Verlaagde waarden worden gemeten igv microcytaire anemie (ijzerdeficiëntie, thalassemie, anemie bij chronische aandoeningen).
Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Zoektermen MCHC
Versiedatum 1/06/2022