Back to top

Hematocriet

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11001
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd. Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode DC detectiemethode (XN1500)
Mogelijke interferenties Alle parameters die interfereren met de meting van RBV of MCV zullen in dezelfde mate interfereren met de waarde voor hematocriet.
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
NW Manleeftijd waarde
15d 42,0-60,0
1maand 41,0-65,0
2maand 33,0-55,0
4maand 28,0-42,0
6maand 32,0-44,0
9maand 31,0-41,0
1jaar 32,0-40,0
2jaar 32,0-40,0
5jaar 32,0-42,0
8jaar 33,0-41,0
11jaar 34,0-43,0
14jaar 35,0-45,0
17jaar 37,0-48,0
44jaar 39,0-49,0
64jaar 39,0-50,0
74jaar 37,0-51,0

Bron: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition, 1999

Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 123034/123045
Zoektermen HCT
Versiedatum 1/06/2022