Back to top

Differentiatie WBC

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11004
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd Automatische formule: 1 uur

Manuele formule: 1 dag op weekdagen, 3 dagen op vrijdag na 14.00h
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend Automatische formule: 30 minuten

Manuele formule: 1 uur op weekdagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Fluorescentie-Flowcytometrie (XN-1500)
Mogelijke interferenties Verkeerde resultaten kunnen o.a. optreden bij hypogranulaire granulocyten, agranulocytose, zeer hoge triglyceriden, aanwezigheid van normoblasten en cryoglobulines.
Toestel XN-1500 (Sysmex)

Microscoop: Cellavision (Siemens) / axioskop 40 ( Zeiss) / HBO 50 ( Zeiss)
Eenheid of kwalitatief % en 10*9/l
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel De verstrekkingen 123071-123082, 123174-123185 en 123196-123200 mogen onderling niet worden gecumuleerd
RIZIV nr 123196/123200
Zoektermen formule, WBC formule,
Versiedatum 1/06/2022