Back to top

Bloedplaatjes

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11005
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Recipient toegelaten Citraat buis, Li Heparine buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten zo snel mogelijk na afname en zeker binnen de 12 uur worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode DC detectiemethode (XN-1500)
Mogelijke interferenties Vals verlaagde waarden komen o.a. voor igv slechte preanalytische staalkwaliteit (stolsel in tube), in aanwezigheid van reuzetrombocyten of van trombocytenaggregaten.

Vals verhoogde resultaten komen o.a. voor in aanwezigheid van zeer kleine RBC en RBC fragmenten.
Toestel XN-1500 (Sysmex) / XP-300 (Sysmex)
Eenheid of kwalitatief 10*9/l
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie Igv afname op EDTA kan in bepaalde gevallen een in-vitro agglutinatie van bloedplaatjes optreden ("pseudotrombopenie"). Bij vermoeden van pseudotrombopenie moet een bepaling van het aantal bloedplaatjes gebeuren op een citraat- en een heparinetube. Het resultaat van deze tubes moet vergeleken worden met dit van de EDTAtube. Tegelijk worden uitstrijkjes van deze stalen microscopisch geëvalueerd op de aanwezigheid van BPagglutinaten.
Deelname EKE Sciensano ( 3/jaar)
EQAS maandelijks
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 127116/127120
Zoektermen PLT, trombocyten
Versiedatum 1/06/2022