Back to top

Bezinkingssnelheid RBC

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Bezinkingssnelheid
Code 25099
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA buis
Mininum vereiste volume 2,7 mL bloed
Analysevolume 175 µL bloed
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten binnen de 2 uur na afname worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag tot 12u in functie van beschikbaarheid van staal.
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 minuten
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr Van Erum
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost hematologie
Techniek/methode Red blood cells aggregation
Mogelijke interferenties Temperatuur, hematocriet, MCV en plasmaviscositeit beïnvloeden de sedimentatie van de rode bloedcellen. Ook slechte preanalytische staalkwaliteit (aanwezigheid microklonters) beïnvloeden het resultaat.
Toestel Roller 20 (Indumed)
Eenheid of kwalitatief mm
NW Manleeftijd waarde
18jaar <13,0
30jaar <7,1
40jaar <7,8
50jaar <10,6
60jaar <12,2
NW Vrouwleeftijd waarde
18jaar <10,7
30jaar <10,7
40jaar <11,0
50jaar <13,2
60jaar <20,0
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 127153/127164
Zoektermen Sedementatie
Versiedatum 1/06/2022