Back to top

Zink in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Metalen
Code 21950
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 3L
Recipient toegelaten Vacuettebuis
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Analysevolume 10mL
Speciale afname condities koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht

de urinecollectie aanzuren tot pH<2
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 2 weken vanaf ontvangst in UCL
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling CHU Saint-Luc, UCL
Techniek/methode ICP/MS
Toestel Roche cobas 8000
Interpretatie Is interessant bij verdenking van zink-toxiciteit. Waarden van meer dan 1200 µg/dag wijzen op toxiciteit.
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
B-waarde niet-ZIV prijs: €17,49
Zoektermen zink
Versiedatum 10/08/2022