Back to top

Vitamine K

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Vitaminen
Code
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Analysevolume 1 ml
Speciale afname condities Wordt enkel uitgevoerd na overleg met Klinisch Bioloog
Afschermen van het licht
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd 2 wkn na ontvangst in Diagnostisch Centrum SSDZ
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Klinische bioloog van uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Diagnostisch Centrum SSDZ Renier de Graagweg 7, 2600 GA Delft Nederland
Techniek/methode HPLC en Spectrofluorometrie en Coulometrie, met fractionering en voorextractie
Eenheid of kwalitatief nmol/l
Referentie waarden 0,8 - 5,3
Interpretatie Vitamine K is een vetoplosbaar vitamine, zodat verlaagde waarden voor vitamine K afhankelijk is van de aanwezigheid van galzouten in de darm. Daarom kan niet-farmacologische vitamine K deficiëntie het gevolg zijn van cholestatische aandoeningen, maar ook van andere gastro-intestinale aandoeningen zoals coeliakie of dundarmressectie. Vitamine K-deficiëntie kan ook het gevolg zijn van behandeling met breed spectrum antibiotica doordat bacteriën van de intestinale flora instaan voor de productie van vitamine K.
Coumarine-derivaten zijn specifieke vitamine K-antagonisten die de omzetting van vitamine K epoxide naar vitamine K door het enzym vitamine K epoxide reductase inhiberen.
Vitamine K-deficiëntie leidt tot verlaagde waarden van de stollingsfactoren FII, VII, IX en X, (maar ook van de antistollingsfactoren proteïne C en S), met een verlenging van de PT en APTT tot gevolg. Een normale waarde voor PT sluit een ernstige deficiëntie uit. De bepaling van PT kan daarom een alternatief zijn voor de (dure) bepaling van vitamine K.
B-waarde buiten RIZIV: €48,12 ten laste van patiënt
Versiedatum 10/08/2022