Back to top

Vitamine D

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Vitaminen
Code 23530
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 20µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter. Indien analyse niet onmiddellijk kan gebeuren, wordt het gescheiden serum max. 24 uur op kamertemperatuur; max 7 dagen op koelkasttemperatuur (2-8°C); indien langer in diepvries (-20°C) bewaard.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 3h
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Directe chemiluminescentie (competitie principe)
Mogelijke interferenties Hemoglobin met een concentratie > 155 mg/dL kan vals verlaagde waarden geven
Fluoresceine concentraties > 0.10 μg/mL kan vals verhoogde waarden geven
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden >20
Interpretatie Serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter. Indien analyse niet onmiddellijk kan gebeuren, wordt het gescheiden serum/plasma max. 24 uur op koelkasttemperatuur (2-8°C)
Deelname EKE EKE SCIENSANO 3/jaar
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Diagnoseregel mag één maal per kalenderjaar aan de RIZIV aangerekend worden.
En maximaal 3 maal per kalenderjaar bij:
- chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium 3b
- nierdialyse
- na niertransplantatie
- gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose)
B-waarde 250
Zoektermen 25-hydroxyvitamine D, 25-OH-vitamine D
Versiedatum 10/08/2022