Back to top

Vitamine B1

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Vitaminen
Code 21470
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Mininum vereiste volume 4 mL EDTA volbloed
Analysevolume 1 mL EDTA volbloed
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries (gelieve het staal goed te mengen alvorens in te vriezen); NIET centrifugeren
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 1 week na ontvangst in UZ Leuven (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven laboratorium Herestraat 49, 3000 Leuven
Techniek/methode Hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) - reversed phase (C18) - fluorescentie detectie na derivatisatie.
Toestel 2475 Multiwavelength Fluorescence Detector (Waters)
Referentie waarden Zie labogids UZ Leuven:
https://laboboeken.nexuzhealth.com/rboek/internet/GHB/96
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
B-waarde niet-ZIV prijs : 38 euro
Zoektermen aneurine; thiamine-pyrofosfaat; transketolase; vitamine B1-pyrofosfaat
Versiedatum 10/08/2022