Back to top

Nikkel in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Metalen
Code Ni.URI_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 3L
Recipient toegelaten Vacuettebuis
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Analysevolume 500µL
Bewaarcondities en voorbehandeling gekoeld (2 °C - 8 °C)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden gekoeld (2 °C - 8 °C)
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 2 wkn vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Klinische bioloog van uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; Laboratorium klinische chemie
Techniek/methode ICP/MS
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent:
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Nik...
Cumulregel Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst)
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
RIZIV nr 547551-547562
B-waarde 1200
Zoektermen nikkel
Versiedatum 10/08/2022