Back to top

Magnesium in rbc

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Metalen
Code 21460
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Li-Hep-buis
Analysevolume 3 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling gekoeld (2 °C - 8 °C)
Acceptatiecriteria staalontvangst uiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie In batch bij voldoende stalen
Antwoordtijd 2 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijke bioloog uitvoerend labo
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent laboratorium de Pintelaan 185, 9000 Gent.
Techniek/methode colorimetrisch met een chromogeenbinding na RBC lyse en eiwitprecipitatie
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent :
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Mag...
Interpretatie Magnesium is voornamelijk een intracellulair ion. De concentratie in de rode bloedcellen is ongeveer 3 x hoger dan in plasma. De concentratie in rbc is fysiologisch relevant, want depleties worden niet altijd meteen in het serum gezien.

Magnesium in rbc is een berekende waarde op basis van Mg in vol bloed op F-AAS, Mg in serum en het hematocriet.

Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
B-waarde niet-ZIV prijs: 12 euro
Zoektermen magnesium, rbc
Versiedatum 10/08/2022