Back to top

Chroom in bloed

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Metalen
Code Cr_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Om contaminatie door de metalen naald te vermijden: neem een eerste tube bloed af (minstens 5 mL) en gebruik ze voor andere testen of gooi ze weg. Neem een tweede tube af voor de eigenlijke analyse op metalen.
Bewaarcondities en voorbehandeling gekoeld (2 °C - 8 °C)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden gekoeld (2 °C - 8 °C)
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 2 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Klinische bioloog van uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; Laboratorium klinische chemie
Techniek/methode ICP/MS
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent:
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Chr...(plasma)&actie=DETAIL&naam=CRSE
Cumulregel Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5)
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
RIZIV nr 547190-547201
B-waarde 1200
Versiedatum 10/08/2022