Back to top

pO2

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep POCT
Subgroep Bloedgassen
Code 91105
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur Heparinespuit
Recipient toegelaten Li-Heparinebuis
Mininum vereiste volume 200 µL
Analysevolume 100 µL
Speciale afname condities Lucht uit spuit laten en onmiddellijk afstoppen. Staal mengen door 10 om te zwenken
Staal dient afgegeven te worden in het labo, Uitzondering: bevoegd verklaarde verpleegkundigen spoed en IZ mogen zelf bloedgasmeting uitvoeren voor hun patiënten.
(Voor uitvoeren van dringende bloedgassen kan telefonische contact worden opgenomen met labo om af te spreken dat MLT naar IZ komt.
Bewaarcondities en voorbehandeling Direct bepalen bij aankomst op het labo.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag Geen bijaanvraag mogelijk, analyse dient onmiddellijk na afname te gebeuren.
Transport voorwaarden Staal zo snel mogelijk naar labo brengen voor analyse
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 15 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Ampèrometrie
Mogelijke interferenties Klonters in het staal maken de meting onuitvoerbaar
Toestel Rapidpoint 500 (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmHg
Interpretatie De partiële zuurstofspanning geeft de zuurstofopname via de longen weer.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS blood gas; Sciensano bloedgassen
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel
  • 333 De verstrekking 540234-540245 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.
  • 334 De verstrekking 540831-540842 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.
RIZIV nr 540514-540525
B-waarde 250
Versiedatum 10/08/2022