Back to top

(Pseudo-)cholinesterase

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Enzymen
Code 21280
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serum-buis
Recipient toegelaten Li-Hep-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Na het afscheiden van serum of plasma kunnen de stalen tot 6 uren bewaard worden bij kamertemperatuur, 7 dagen in de koelkast of tot 1 jaar in de diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 2 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Verantwoordelijk klinisch bioloog uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent laboratorium de Pintelaan 185, 9000 Gent.
Techniek/methode Colorimetrie
Toestel Cobas C502
Eenheid of kwalitatief kU/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent:
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Cho...(pseudo-)&actie=DETAIL&naam=CHOLIN
Interpretatie Serumcholinesterase (pseudocholinesterase, cholinesterase II, acylcholine acylhydrolase) komt voor in de lever, pancreas, hart, serum en in de witte materie van de hersenen.
De biologische functie van serumcholinesterase is onbekend. Klinisch dient het als een indicator van een mogelijke vergiftiging met insecticide en het wordt gemeten als een index van de leverfunctie.
Preoperatieve screening van cholinesterase wordt gebruikt voor de opsporing van patiënten met atypische vormen van enzymen om zodoende een verlengde apnoe te vermijden, veroorzaakt door een trage eliminatie van spierontspanners.
De dosering van zowel de totale cholinesterase activiteit in het serum als de bepaling van het dibucaïnegetal spelen een rol in de karakterisering van genetische cholinesterase varianten.
Het dibucaïnegetal is een maat voor de procentuele inhibitie van de enzymactiviteit in aanwezigheid van een standaardconcentratie van dibucaïne.
Verlaagde cholinesterase activiteit worden aangetroffen bij intoxicatie met organofosforverbindingen en bij hepatitis, cirrose, myocardinfarct, acute infecties en atypische fenotypes van het enzym.
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel Doseren van cholinesterasen (Maximum 1)
Diagnoseregel 92: De verstrekking 541656-541660 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het geval van vermoeden van intoxicatie van fosfororganische insecticides
RIZIV nr 541656-541660
B-waarde 125
Zoektermen pseudocholinesterase, cholinesterase II
Versiedatum 10/08/2022