Back to top

Ostase (Bot. Alk. Fosfatase)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Enzymen
Code
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum afscheiden & bewaren bij <-15 °C tot verzending
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 4 dagen vanaf ontvangst in UZ Brussel (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel; Laboratorium Klinische chemie en Radio-immunologie; Sector Hormonologie en tumormerkers
Techniek/methode Chemilumisentie
Mogelijke interferenties Hemolyse
Toestel iSYS (IDS)
Eenheid of kwalitatief µg/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel:
https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:ostase&&&&&1820&INTERP...
Cumulregel 77 De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 en 542894 - 542905 mogen onderling niet worden gecumuleerd
542894 - 542905: Ostase(Bloed), Alkalische fosfatasen iso-enzymen(Bloed), P1NP(Bloed)
Diagnoseregel 71 De verstrekkingen 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433274 - 433285, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966, 543410 - 543421 en 542894 - 542905 mogen enkel worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van botpathologie.
542894 - 542905: Ostase(Bloed), Alkalische fosfatasen iso-enzymen(Bloed), P1NP(Bloed)
RIZIV nr 542673 - 542684
Zoektermen ostase; bot alkalisch fosfatase
Versiedatum 10/08/2022