Back to top

Amylase

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Enzymen
Subgroep Bloed
Code 21250
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
 1. hemolyse >525mg/dL;
  bilirubine, geconjugeerd >30mg/dL;
  bilirubine, ongeconjugeerd >30mg/dL;
  lipemie triglyceriden >650mg/dL.
 2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
 3. Alle contact van het serum/plasma met zweet en/of speeksel moet vermeden worden om accurate resultaten te bekomen.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief U/L
Referentie waarden 0 maand - 6 maand: 4,4 - 55,0
7 maand - 1 jaar: 13,0 - 63,0
2 jaar - 19 jaar: 32,0 - 117,0
> 19 jaar: 30,0 - 118,0
Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
Bron volwassenen: Bijsluiter Amylase (Amylas) Rev. 02, 2019-09 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
Interpretatie Verhoogde waarden worden aangetroffen bij:
 1. Acute pancreatitis: max. waarden tussen 12 en 72 uur na de aanval. De stijgingsgraad is niet gecorreleerd met de graad van pancreasbeschadiging.
 2. Complicaties van acute pancreatitis (pseudocyste, pancreasabces, ...)
 3. Andere (niet-pancreatische) oorzaken:
  • Nierinsufficiëntie;
  • Speekselklieraandoeningen (bv. bof);
  • Long- en ovariumtumoren (soms);
  • Galblaasontsteking;
  • Diabetische ketoacidose;
  • Zwangerschap (lichte verhogingen);
  • Macro-amylasemie: complexen van amylase met immunoglobulines (IgA of IgG) met een moleculair gewicht >200.000 dalton (geen renale klaring meer).
Deelname EKE Biorad - EQAS maandelijks
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 337:De verstrekkingen 541612-541623 en 541833-541844 mogen onderling niet worden gecumuleerd (amylase en lipase)
RIZIV nr 541612-541623
B-waarde 125
Versiedatum 10/08/2022