Back to top

Microalbumine in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Eiwitten
Subgroep Urine
Code 21750
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Mininum vereiste volume 10 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Turbimetrie
Mogelijke interferenties Hemolyse: hemoglobine >500 mg/dL
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden <20

Bron: McCulloch DK, Bakris GL. Moderately increased albuminuria (microalbuminuria) in type 2 diabetes mellitus. In: UpToDate, Glassock RJ, Nathan DM (Eds), UpToDate, Waltham, MA. (12/7/2016)
Interpretatie Een kleine, maar abnormale albumine excretie in urine is gekend als micro-albuminurie.

Oorzaken van mirco-albuminurie zijn:
  • glomerulair (bv. ten gevolge van diabetische microangiopathie, hypertensie, mineure glomerulaire laesies)
  • tubulair (inhibitie van reabsorptie)
  • post-renaal
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 540131-540142
B-waarde 50
Zoektermen albuminurie, micro-albuminurie
Versiedatum 10/08/2022