Back to top

Eiwit kwantitatief in 24-uurs urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Eiwitten
Subgroep Urine
Code 21845
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur 24-uurs urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 2L
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Speciale afname condities Urine tijdens collectie koelbewaren (2-8°C) in gesloten recipiënt.
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties Neomycine kan vals verhoogde resultaten veroorzaken.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief g/24u
Referentie waarden <0,15

Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 125532-125543
B-waarde 50
Versiedatum 10/08/2022