Back to top

Calprotectine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Eiwitten
Subgroep Faeces
Code 27810
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten Feaces
Recipient voorkeur Niet steriel potje
Mininum vereiste volume 1 g
Analysevolume 1g
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Maandag t.e.m vrijdag (niet op feestdagen)
Antwoordtijd 2-4d
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Hematologie
Toestel Quantum Blue (Bühlmann Laboratories AG)
Eenheid of kwalitatief µg/g feces
Interpretatie Calprotectine is een bijzonder stabiel zink- en calciumbindend eiwit met bactericiede en pro-apoptotische activiteit. Het maakt tot 60% van de cytosolische eiwitten uit in neutrofiele granulocyten en kan bijgevolg worden gebruikt als een surrogaatmerker voor intestinale inflammatie.
Uit de literatuur blijkt dat calprotectine een bijzonder sensitieve merker is voor organische darmpathologie (sensitiviteit tot >90%), wat toelaat een bepaling van calprotectine te gebruiken bij differentiaal diagnostische problemen – functionele versus organische darmpathologie. In geval van een negatief resultaat kan een invasieve en dure coloscopie worden uitgesteld.
De hoge sensitiviteit gaat echter gepaard met een lage specificiteit: verhoogde calprotectinewaarden worden gevonden bij elke vorm van intestinale inflammatie (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, darminfecties…), maar ook bij polypose en colorectale carcinomen. Vals positieve resultaten worden gezien bij NSAID gebruik en cirrose.
Verder vertoont calprotectineconcentratie een significante correlatie met endoscopische en histologische ziekteactiviteit, wat suggereert dat deze merker kan gebruikt worden in de klinische follow-up van patiënten met inflammatoire darmpathologie
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
B-waarde niet-ZIV prijs: € 32,48
Versiedatum 10/08/2022