Back to top

Urinezuur

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Bloed
Code 21120
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  1. Interferentie door hemolyse, icterie (bilirubine) en lipemie,
  2. rasburicase=synthetisch urinezuuroxidase, waardoor urinezuur verlaagde waarden geeft. (Urinezuur kan dalen tot onmeetbaar lage waarden). Uricase reageert specifiek met urinezuur. Andere purinederivaten kunnen de urinezuurreactie inhiberen.
  3. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden <1 jaar: 1,6 - 5,9
1 jaar - 12 jaar: 2,2 - 5,6
13 jaar - 19 jaar: jongens: 2,9 - 8,3
13 jaar - 19 jaar: meisjes: 2,9 - 6,8
Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
NW Man 3,7 - 9,2

Bron: Bijsluiter Uric acid (UA) Rev. 03, 2019-05 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
NW Vrouw 3,1 - 7,8

Bron: Bijsluiter Uric acid (UA) Rev. 03, 2019-05 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
Interpretatie Urinezuur-bepalingen worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van verscheidene aandoeningen van de nieren en het metabolisme, inclusief nierfalen, jicht, leukemie, psoriasis, ondervoedings- of andere vermageringsverschijnselen en bij patiënten die cytotoxische geneesmiddelen krijgen.
Deelname EKE EKE SCIENSANO 3/jaar
Biorad - EQAS maandelijks
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
RIZIV nr 125016-125020
B-waarde 60
Versiedatum 10/08/2022