Back to top

Ureum in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Urine
Code 21730
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 10 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties Bacteriële groei in het urinestaal kan vals verhoogde ureumwaarden veroorzaken.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief g/L
NW Man

310 - 3300 mg/dL


Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
NW Vrouw

283 - 3486 mg/dL


Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE Biorad - EQAS maandelijks
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 543771-543782
B-waarde 50
Versiedatum 10/08/2022