Back to top

Osmolaliteit in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Urine
Code 21610
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten steriel potje
Mininum vereiste volume 20 mL
Analysevolume 20 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling binnen 2u naar labo brengen (Opgepast: koelen van het staal kan het soortelijk gewicht licht verhogen)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Vriespuntsmeting
Toestel Osmometer 3320 ( De Bruyne)
Eenheid of kwalitatief mOsm/kg
Referentie waarden 300 - 900 bij gemiddelde vochtinname

>850 na 12u vochtrestrictie

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Versiedatum 10/08/2022