Back to top

Osmolaliteit

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Bloed
Code 21080
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 20 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Plasma of serum zo vlug mogelijk scheiden van cellen of klonter. Indien de bepaling niet onmiddellijk kan gebeuren moeten de stalen afgestopt in de koelkast bewaard worden.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Vriespuntsmeting
Toestel Osmometer 3320 ( De Bruyne)
Eenheid of kwalitatief mOsm/kg
Referentie waarden ≤60 jaar: 275 - 295

>60 jaar: 280 - 301

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie
  1. Serum hypo-osmolaliteit: te weinig natrium, te veel water; verstoorde regulatie van de waterbalans.
  2. Serum hyperosmolaliteit: hypernatriëmie, -glycemie, -uremie; coma: zeer hoge serum osmolalitiet kan wijzen op nierblokkage, drugoverdosis of diabetes mellitus; alcoholintoxicatie: stijging van serumosmolaliteit 23 mOsm/kg per 1.0 g/L ethanol; drugintoxicatie: methanol, ethyleenglycol, isopropanol, propyleenglycol, salicylaat en paraldehyde; brandwonden: staat van dehydratatie
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
RIZIV nr 540853-540864
B-waarde 125
Versiedatum 10/08/2022