Back to top

Niersteenanalyse

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 27900
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Niersteen
Recipient voorkeur Plastic potje
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Antwoordtijd binnen 10 werkdagen na ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; laboratorium klinische chemie; afdeling scheikunde
Techniek/methode UATR / IR-spectrofotometrie
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Cumulregel 34: kwalitatieve en kwantitatieve analyse van nierstenen mogen onderling niet gecumuleerd worden
RIZIV nr 545613-545624 (kwalitatieve analyse)

545635-545646 (kwantitatieve analyse)
B-waarde 250 (kwalitatieve analyse)

1000 (kwantitatieve analyse)
Zoektermen niersteen
Versiedatum 10/08/2022