Back to top

Natrium in 24-uurs urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Urine
Code 21800
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur 24-uurs urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 2L
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Speciale afname condities Urine tijdens collectie koelbewaren (2-8°C) in gesloten recipiënt.
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Potentiometrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/24u
NW Man <15d: 8 - 44

<11j: 41 - 115

<15j: 63 - 177

>14j: 40 - 220

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
NW Vrouw <15d: 8 - 44

<11j: 20 - 69

<15j: 48 - 168

>14j: 40 - 220

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie De excretie van urinair natrium is sterk afhankelijk van de voedsel- en vochtinname.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 543734-543745
B-waarde 60
Versiedatum 10/08/2022