Back to top

Microalbumine in urinecollectie

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Urine
Code 21850
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur 24-uurs urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 2L
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Speciale afname condities Urine tijdens collectie koelbewaren (2-8°C) in gesloten recipiënt.
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colometrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/24u
Referentie waarden <30

Bron: McCulloch DK, Bakris GL. Moderately increased albuminuria (microalbuminuria) in type 2 diabetes mellitus. In: UpToDate, Glassock RJ, Nathan DM (Eds), UpToDate, Waltham, MA. (12/7/2016)
Interpretatie

Een kleine, maar abnormale albumine excretie in urine is gekend als micro-albuminurie.

Oorzaken van mirco-albuminurie zijn:

  • glomerulair (bv. ten gevolge van diabetische microangiopathie, hypertensie, mineure glomerulaire laesies)
  • tubulair (inhibitie van reabsorptie)
  • post-renaal
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 540131-540142
B-waarde 50
Zoektermen albuminurie, micro-albuminurie
Versiedatum 10/08/2022