Back to top

Lactaat in CSV

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep CSV
Code 21530
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur CSV
Recipient voorkeur Steriele tube
Recipient toegelaten Heparinespuit
Mininum vereiste volume 500 µL
Analysevolume 100 µL
Speciale afname condities Vermijden traumatische punctie
Bewaarcondities en voorbehandeling Direct bepalen bij aankomst op het labo.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Staal zo snel mogelijk naar labo brengen voor analyse
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Amperometrie
Mogelijke interferenties Klonters in het staal maken de meting onuitvoerbaar
Toestel Rapidpoint 500 (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
Referentie waarden neonaat 1,1 - 6,7 mmol/L

3-10 dagen 1,1-4,4 mmol/L

> 10 dagen 1,1-2,8 mmol/L

>18 jaar 1,1-2,9 mmol/L

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition
Interpretatie Verhoogde waarden bij bacteriële meningitis, hypocapnie, hydrocephalus, abscessen ter hoogte van de hersenenen, cerebrale ischemie en overige klinische condities geassocieerd met een gereduceerde oxygenatie van de hersenenen en/of verhoogde intracraniale druk.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 544014-544025
B-waarde 150
Versiedatum 10/08/2022