Back to top

Iodium op urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21960
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 3L
Recipient toegelaten Vacuettebuis
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden verzending op kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 2 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent laboratorium de Pintelaan 185, 9000 Gent.
Techniek/methode ICPMS
Eenheid of kwalitatief µg/mL
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent:
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20Ioo...
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Cumulregel Doseren van iood (Maximum 1)
RIZIV nr 543454 - 543465
B-waarde 500
Zoektermen jood, jodium, iood, iodium
Versiedatum 10/08/2022