Back to top

Glucose in vocht

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Vochten
Code 27640
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vocht
Recipient voorkeur Steriele buis
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 1mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Zoektermen glucose, lichaamsvocht
Versiedatum 10/08/2022