Back to top

Glucose in gewrichtsvocht

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Vochten
Code 27720
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vocht
Recipient voorkeur Steriele buis
Mininum vereiste volume 1mL
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrisch
Mogelijke interferenties Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dLc
Referentie waarden <10 mg/dL lager dan serum glucoseconcentratie afgenomen op hetzelfde moment.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 545370-545381
B-waarde 80
Versiedatum 10/08/2022