Back to top

Glucose in CSV

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep CSV
Code 21510
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur CSV
Recipient voorkeur Steriele tube
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 500 µL
Speciale afname condities Vermijden traumatische punctie
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden CSV moet liefst zo vlug mogelijk na afname het laboratorium bereiken.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrisch
Mogelijke interferenties Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden 0-6 jaar: 60-80

>6 jaar 40-70

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie Evaluatie meningitis (verlaagde waarden bij bacteriële meningitis)
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 544073-544084
B-waarde 100
Versiedatum 10/08/2022