Back to top

Gamma-aminoboterzuur (GABA)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 28240
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur CSV
Recipient voorkeur Steriele buis zonder additief
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities beknopte klinische gegevens en verantwoording vermelden op aanvraagbrief
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring diepvries (-70°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1x/6wkn
Antwoordtijd 2 maanden vanaf ontvangst in UZ Brussel (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Klinische bioloog van uitvoerend lab
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel Laboratorium Klinische Chemie & Radio-immunologie Sector Metabole stoornissen
Techniek/methode HPLC met elektrochemische detectie
Mogelijke interferenties Hemolyse
Eenheid of kwalitatief nmol/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Brussel:
https://laboguide.uzbrussel.be/laboguide#Analyses:GABA&&&&&1799&INTERPRE...
Diagnoseregel 40: De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.
RIZIV nr 544294 - 544305
B-waarde 3000
Zoektermen GABA; gamma-aminoboterzuur
Versiedatum 10/08/2022