Back to top

Fosfor

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Bloed
Code 21070
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  1. hemolyse >500mg/dL;
    bilirubine geconjugeerd >30mg/dL;
    bilirubine ongeconjugeerd (>30mg/dL);
    lipemie
  2. heel uitzonderlijk interferentie door gammopathie, in het bijzonder IgM (Waldenström's macroglobulinemie)
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
Referentie waarden <10 dagen: 1,45 - 2,91

11 dagen - 3 jaar: 1,29 - 2,1

4 jaar - 10 jaar: 1,03 - 1,87

11 jaar - 16 jaar: 1,07 - 1,74

17 jaar - 60 jaar: 0,78 - 1,42

61 jaar - 90 jaar: mannen: 0,74 - 1,2

61 jaar - 90 jaar: vrouwen: 0,9 - 1,26

>91jaar: mannen: 0,71 - 1,26

>91jaar: vrouwen: 0,81 - 1,36

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie Hypofosfatemie komt voor bij rachitis, hyperparathyreoïdie en het syndroom van Fanconi.

Hyperfosfatemie komt voor bij hypoparathyreoïdie, vitamine D intoxicatie en nierinsufficiëntie met een afname van de glomerulaire fosfaatfiltratie. Een toename van het fosforniveau veroorzaakt een daling van het calciumniveau. Het mechanisme wordt beïnvloed door interacties tussen parathormoon en vitamine D.
Deelname EKE EKE SCIENSANO 3/jaar
Biorad - EQAS maandelijks
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
RIZIV nr 540875-540886
B-waarde 60
Versiedatum 10/08/2022