Back to top

Directe bilirubine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Bloed
Code 21201
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum-buis
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bescherm van het licht! Wanneer het staal in het donker bewaard wordt, blijft de totale bilirubineconcentratie in serum/plasma 1 dag stabiel bij 15 tot 25 °C, 7 dagen stabiel bij 2 tot 8 °C en 6 maanden bij -20 °C.
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  1. hemolyse >1000 mg/dL;
    lipemie L-index >750.
  2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden < 10 jaar: <0,1
10 jaar - 19 jaar: jongens: <0,8
10 jaar - 19 jaar: meisjes: <0,6
volwassenen >19 jaar: <0,3
Bron kinderen: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
Bron volwassenen: Bijsluiter Direct bilirubine 2 (Dbil_2) Rev. 03, 2020-08 (Atellica Ch Analyzer, Siemens)
Interpretatie Metingen van bilirubine worden gebruikt voor de diagnose van leveraandoeningen, bij de opsporing van hemolytische anemie en bij evaluatie van de verschillende stadia van geelzucht.
Deelname EKE EKE SCIENSANO 3/jaar
Biorad - EQAS maandelijks
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Cumulregel 5: De verstrekkingen 125031 - 125042 en 540175 - 540186 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
RIZIV nr 540175-540186
B-waarde 80
Zoektermen Geconjugeerde bilirubine
Versiedatum 10/08/2022