Back to top

Cysteïne (kwantitatief)

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code CYS.URC_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 3L
Recipient toegelaten Vacuettebuis
Mininum vereiste volume Volledige 24u collectie
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Zo snel mogelijk transport naar labo bij voorkeur gekoeld,
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd 1week vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent laboratorium de Pintelaan 185, 9000 Gent.
Techniek/methode kationuitwisselings HPLC met post-kolom mynhydrine derivatisatie, detectie bij 2 golflengten en kwantificatie met 1 inwendige standaard
Eenheid of kwalitatief mmol/mol creatinine
Cumulregel 25
RIZIV nr 543034 - 543045
B-waarde 2500
Zoektermen cystine, cysteïne
Versiedatum 10/08/2022