Back to top

Citraat

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21865
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Urineverzamelfles 3L
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 3 weken vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent laboratorium de Pintelaan 185, 9000 Gent.
Mogelijke interferenties Sterk verlaagde concentraties kunnen te wijten zijn aan bacteriële contaminatie.
Eenheid of kwalitatief g/L
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
B-waarde niet-ZIV prijs: 10 euro
Zoektermen citraat
Versiedatum 10/08/2022