Back to top

Calcium in urine

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Subgroep Urine
Code 21710
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten Steriel potje
Mininum vereiste volume 10 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling De urines worden in de koelkast bewaard (2 - 8 °C) tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Transport op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 1d
24/24uur Ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Ap. Louwagie
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Activiteitencentrum HS; Werkpost Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties Ureum: geen significante interferentie tot een ureumconcentratie van 1500 mmol/L (9610 mg/dL)
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
NW Man 0,225 - 9,47

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006
NW Vrouw 0,125 - 8,92

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006
Interpretatie Calcium- en eiwitinname beïnvloeden samen met de fosfaatexcretie sterk de urinaire calciumexcretie.

Hypercalciurie komt meer voor dan hypocalciurie en kan aanleiding geven tot nefrolithiase en/of nefrocalcinose.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
RIZIV nr 543196-543200
B-waarde 60
Versiedatum 10/08/2022