Back to top

Beta-OH-boterzuur

Basic data

Activiteitencentrum Henri Serruys
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code BHBA
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur EDTA-buis op ijs
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voorbehandeling: 30µL 0,5M citroenzuur samen met 3 mL EDTA volboed centrifugeren. (Voorraad zuur in frigo HSALTKT00011, nieuw zuur te vragen aan SJ)
Bewaring: diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst juiste identificatie van patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
juist recipiënt
afname condities juist uitgevoerd
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Maandelijks
Antwoordtijd 1 maand vanaf ontvangst in UZ Gent (Verzending wekelijks op woensdagvoormiddag)
24/24uur Neen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent; Laboratorium klinische chemie;
Eenheid of kwalitatief mmol/L
Referentie waarden Zie labogids UZ Gent:
http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=%20bet...
Diagnoseregel 40: De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.
RIZIV nr 542496 - 542500
B-waarde 700
Zoektermen beta-hydroxyboterzuur
Versiedatum 10/08/2022