Back to top

Labogids

Onderstaand overzicht bevat al onze labo analyses.
Dienst laboratoriumgeneeskunde
 

Testing voor COVID-19: 

Vanaf vrijdag 3 april worden aanvragen buiten indicatie niet meer uitgevoerd. Bij onduidelijkheden of twijfel zal steeds een nieuw staal noodzakelijk zijn. Analyses kunnen daarnaast enkel uitgevoerd worden na ontvangst van conforme staalrecipiënten (i.e. volledig afgesloten,…).

§ Per verwijzend ziekenhuis of laboratorium worden maximaal de eerste tien stalen per dag geanalyseerd die volledig voldoen aan één van beide criteria:

 • Gehospitaliseerde patiënt (niet-spoedgevallen) met virale pneumonie, afwijkingen op thoracale beeldvorming en/of een acute respiratoire achteruitgang
 • ​Artsen en zorgpersoneel die
  • fysiek interageren met patiënten die een reëel risico lopen op een ernstig klinisch verloop van COVID (bv. ICU, geriatrie, hematologie, ...)
  • en met aanwezigheid van: 
   • koorts (>37,4°C) bij staalafname samen met symptomen kaderend binnen een BLWI of OLWI;
   • of een recent ontstane anosmie. 

§ Verplichte inclusiecriteria voor personen verblijvend in een woonzorgcentrum of andere residentiële collectiviteit (bv. gevangenis, opvangcentrum):

 • aanwezigheid van symptomen kaderend binnen een BLWI of OLWI die ofwel nieuw verschenen zijn, ofwel een acute respiratoire achteruitgang inhouden;
 • beperkt tot vijf aanvragen per residentiële collectiviteit per dag (vermeld steeds de naam van de instelling!).

Monstername 

SARS CoV-2 (COVID-19) heeft een incubatietijd van gemiddeld 2 tot 14 dagen, maar kan uitzonderlijk langer zijn en dit bemoeilijkt de diagnostiek. Er wordt aangeraden om na het moment van de potentiële besmetting minstens 72u tot 5 dagen te wachten vooraleer een monsterafname te doen, of nog beter om te wachten op de symptomen. Bij een symptomatische patiënt is de kans op een positieve PCR het hoogst. Monsters moeten dagelijks ten laatste om 16.30 uur aan de laboratoriumreceptie geregistreerd worden voor een vlotte verwerking en om de laatste COVID-19 testen in batch uit te voeren. Monsters worden zo snel mogelijk bij een verdachte patiënt afgenomen, onafhankelijk wanneer de symptomen begonnen zijn. Voor een correcte opsporing van COVID-19 is initieel een nasofarynxwisser de belangrijkste afnameplaats voor de detectie van SARS CoV-2 RNA. Een keelwisser wordt tegelijkertijd met de nasofarynxwisser afgenomen volgens bijgevoegd schema, maar nooit enkel een keelwisser afnemen, gezien de PCR dan vals-negatief kan zijn.De afname van sputum word enkel uitgevoerd bij patiënten met een productieve hoest en geïnduceerd sputum is afgeraden. Een broncho-alveolaire lavage kan ook ingestuurd worden. Er wordt steeds bij een afname rekening gehouden met de correcte infectiepreventie maatregelen.

Monsterafname van nasofarynx en keel voor COVID-19 en andere respiratoire virussen. 

gepubliceerd op 02/04/2020 om 13:03 uur

 

Opgelet! Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig en correct in te vullen, te ondertekenen en de klinische gegevens kenbaar te maken. Zie ook onderzoeksaanvragen.