Back to top

Labogids

Onderstaand overzicht bevat al onze labo analyses.
Dienst laboratoriumgeneeskunde

Monstername in het kader van COVID-19:

SARS CoV-2 (COVID-19) heeft een incubatietijd van gemiddeld 2 tot 14 dagen, maar kan uitzonderlijk langer zijn en dit bemoeilijkt de diagnostiek. Er wordt aangeraden om na het moment van de potentiële besmetting minstens 72u tot 5 dagen te wachten vooraleer een monsterafname te doen, of nog beter om te wachten op de symptomen. Bij een symptomatische patiënt is de kans op een positieve PCR het hoogst. Monsters moeten dagelijks ten laatste om 16.30 uur aan de laboratoriumreceptie geregistreerd worden voor een vlotte verwerking en om de laatste COVID-19 testen in batch uit te voeren. Monsters worden zo snel mogelijk bij een verdachte patiënt afgenomen, onafhankelijk wanneer de symptomen begonnen zijn. Voor een correcte opsporing van COVID-19 is initieel een nasofarynxwisser de belangrijkste afnameplaats voor de detectie van SARS CoV-2 RNA. De afname van sputum word enkel uitgevoerd bij patiënten met een productieve hoest en geïnduceerd sputum is afgeraden. Een broncho-alveolaire lavage kan ook ingestuurd worden. Er wordt steeds bij een afname rekening gehouden met de correcte infectiepreventie maatregelen.

Monsterafname van nasofarynx en keel voor COVID-19 en andere respiratoire virussen. 

Laboresultaten online opvragen door de patiënt. 

laatst bijgewerkt: 14/09/2020 om 10:43 uur

 

Opgelet! Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig en correct in te vullen, te ondertekenen en de klinische gegevens kenbaar te maken. Zie ook onderzoeksaanvragen.