Back to top

Voorstelling

De dienst Ziekenhuishygiëne in het AZ Sint-Jan Brugge AV functioneert al ruim 20 jaar als afzonderlijke dienst, waarin één geneesheer-diensthoofd en 2 verpleegkundigen-hygiënisten samenwerken. We werken, ook met ons takenpakket, precies zoals het Koninklijk Besluit van 2007 het voorschrijft.

Takenpakket

Het daadwerkelijk beheersen van ziekenhuisinfecties (infection control) is onze eerste prioriteit. Ons takenpakket is specifiek hierop gericht en de impact hiervan is duidelijk bewezen:

  • We werken het beleid uit en volgen het beleid op zodat wij de overdracht van ziekenhuiskiemen van patiënten naar personeel of omgekeerd vermijden.
  • We sporen epidemieën op en bestrijden ze.
  • We geven raad bij bouwen of verbouwen in het ziekenhuis, over hoe men hygiënisch werkt in het operatiekwartier en in het verloskwartier, en adviseren bij de aankoop van materialen.
  • We voeren in het AZ Sint-Jan Brugge AV de richtlijnen en aanbevelingen uit van officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad.
  • We delen informatie en ervaringen met andere instellingen. Dat doen we binnen een regionaal platform voor ziekenhuishygiëne. Wij coördineren ook de werking van dit platform.

Plannen

Onze dienst stelt een algemeen strategisch plan op en jaarlijks een beleidsplan, een activiteitenverslag en een jaarverslag over onze werking. Altijd performant zijn en streven naar goede resultaten; dat is ons doel.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023