Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

Elke longarts van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV volgt geregeld (inter)nationale congressen en geeft voordrachten over zijn vakgebied. Op campus Sint-Jan is er een actief academisch consulentschap met de Universiteit Gent en is er een deelopleiding voor artsen-specialisten inwendige ziekten en pneumologie, in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten. De longartsen op deze campus werken bovendien mee aan (inter)nationaal onderzoek om de behandeling van patiënten met chronisch obstructief longlijden te optimaliseren.

Alle campussen nemen deel aan klinische studies. Alle longartsen zijn geaccrediteerd en volgen de door de overheid opgelegde bijscholingen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 januari 2019