Back to top

Voorstelling

Vertigo, ofwel draaiduizeligheid, is een vaak voorkomend en invaliderend probleem. De oorzaak ervan is divers en vaak is het een hele zoektocht vooraleer de correcte diagnose wordt gesteld.

Met het Vertigoteam Brugge hebben we onze krachten gebundeld met als doel Vertigo breed te bekijken om zo snel tot een correcte diagnose te komen. Afhankelijk van de specifieke klachten zal patiënt gezien worden door de dienst Neus-, keel- en oorziekten, Neurologie, Fysische geneeskunde en/of Klinische psychologie.

Omwille van de diverse oorzaken die aan de basis kunnen liggen, bestaat er geen één discipline die deze allemaal kan beheersen. Vandaar de enorme meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking. We werken hiervoor nauw samen, hebben een gestructureerde aanpak en gemeenschappelijke overlegmomenten. Op deze manier kunnen we patiënten ook snel onderling doorverwijzen.

We zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak voor Vertigo een meerwaarde is voor veel van onze patiënten.

De intake in het Vertigo team gebeurt via een raadpleging op de dienst Neus-, keel- en oorziekten of Neurologie met specifieke vermelding van “Vertigo team”. Na de eerste consultatie kunnen dan gericht bijkomende onderzoeken ingepland worden.

Lees hier onze folder

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 mei 2021