Back to top

Voorstelling

De gestegen vraag naar de urologische zorgverlening in het algemeen en de onco-urologische zorgverlening in het bijzonder, alsook de noodzaak om verder te superspecialiseren, hebben in 2014 geleid tot de oprichting van het Urologische Centrum Noord West-Vlaanderen, een fusie van de diensten urologie van het AZ Sint-Jan AV te Brugge en AZ Sint-Lucas te Assebroek. De behandelingen van alle onco-urologische aandoeningen zijn tegenwoordig ondenkbaar geworden zonder een goed georganiseerde multidisciplinaire en transmurale aanpak. De huisarts heeft hierin een bijzondere en belangrijke taak en ook een groep van gespecialiseerde medewerkers helpen de steeds complexere zorgverlening realiseren.Via correcte informatie en een deskundige begeleiding leveren zij ook een belangrijke bijdrage om de angst te reduceren bij de patiënten en hun omgeving. Zij leren de patiënten en hun omgeving om te gaan met alle aspecten die kunnen voortvloeien uit de ziekte en/of de behandeling ervan.

We zijn in Brugge en omgeving urologisch zeer goed omringd, behandeld en verzorgd. We kunnen hiervoor rekenen op de expertise van de acht urologen, tevens robotchirurgen en allen topdokters in hun vakdomein: Dr. Peter Van Oyen, Dr. Jo Ampe, Dr. Christophe Ghysel, Dr. Bart Kimpe, Dr. Ludo Vanden Bussche, Dr. Harm Arentsen, Dr. Frederic Baekelandt en Dr. Pieter Uvin. We zijn met het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen werkzaam op 3 campussen: Campus De Mouterie, Damse Vaart Zuid 3 te 8310 Sint-Kruis, Het Urologisch Centrum van het AZ Sint-Jan te Brugge en het Urologisch Centrum van het AZ Sint-Lucas te Assebroek. Heel veel mensen, allen werkzaam in één grote urologische familie, het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen. Ook de verpleegkundigen, zorgkundigen, medisch secretaressen, psychologen, de medisch-maatschappelijk werkers en alle medewerkers van de verschillende campussen zetten zich dagelijks in om onze patiënten met de beste zorgen en aandacht te omringen.

Voor meer informatie kan u terecht op onze site www.urologischcentrum.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 maart 2018