Back to top

UROLOGIE

De dienst Urologie is gespecialiseerd in behandelingen van aandoeningen aan nieren, blaas, prostaat, urineleider, plasbuis, teelballen of penis, erectieproblemen, urineverlies of incontinentie, blaasverzakkingen en stenen. We behandelen zowel mannen als vrouwen, volwassenen en kinderen.

Pioniersrol

Door de gestegen incidentie van prostaatkanker was de behandeling van deze aandoening ondenkbaar geworden zonder een georganiseerde multidisciplinaire aanpak en daarom startte de dienst urologie van het AZ Sint-Jan te Brugge in 2004, als pioniers in België, met een Prostaatkliniek. Wij zijn nog steeds heel trots dat wij dit als eersten in het land gerealiseerd hebben!

Wij vertrekken vanuit een dynamisch zorgmodel en zo kunnen wij telkens heel snel de doelstellingen van de dienst urologie bijsturen in functie van de nieuwste ontwikkelingen. Zo heeft o.a. de introductie van de robotchirurgie in 2006 voor heel wat verandering gezorgd, zowel op vlak van counseling, behandeling en zorg van onze patiënten en hun partners. Tijdens alle vernieuwingen houden we voortdurend rekening met de noden en de behoeften van de patiënt en zijn partner. Uiteindelijk resulteert dit in een meer kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt en zijn omgeving, iets waar we steeds zeer veel belang aan hechten. Sinds 2006 werden meer dan 3500 patiënten met een gelokaliseerde prostaatkanker met behulp van deze hoogtechnologische robots geopereerd.

De robotchirurgie heeft een duidelijke plaats veroverd in de urologie en de toepassingsdomeinen zijn verder uitgebreid naar de onco-urologie (prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker) en de incontinentiechirurgie (prolaps). Ons team is dan ook heel opgetogen met deze hoogtechnologische robots (reeds de derde generatie robottechnologie) en de bereikte resultaten. Ik ben er steeds meer van overtuigd, zoals blijkt uit onze eigen studieresultaten, dat de robot en zijn technologie een belangrijke meerwaarde biedt voor de vele patiënten die dagelijks beroep doen op onze urologische expertise en zorg”, zegt Dr. Peter Van Oyen, diensthoofd-uroloog van het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen. Voor meer info verwijzen we naar www.urologischcentrum.be

Op campus Henri Serruys opende het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in 2009 als eerste ziekenhuis aan de Belgische kust een prostaatkliniek, waar we de prostaat verwijderen met behulp van Da Vinci robotchirurgie.

Prostaatkanker preventief onderzoek

Voor een preventief prostaatonderzoek kan u terecht op alle campussen.