Back to top

TECHNISCH DEPARTEMENT

1. Missie

De medewerkers van het technisch departement staan in voor het beheer en onderhoud van alle gebouwinfrastructuur, toestellen en installaties van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV.
De vele renovatie-en nieuwbouwprojecten worden gecoördineerd door de projectleiders van het technisch departement.


2. Organisatie

Het technisch departement bestaat uit verschillende technische diensten die hetzij geografisch hetzij per specialisatie zijn ingedeeld. Zo vinden we:

2.1. Op Campus Sint-Jan:

- De vakgroep Bouw en Interieur:

Naast de dagdagelijkse exploitatie- en onderhoudstaken op vast meubilair, sanitair en tuininfrastructuur zorgt de vakgroep voor het ontwerp, aanbesteding en coördinatie bij uitvoering van de talloze verbouwings- en nieuwbouwprojecten.

- De vakgroep Technieken:

Honderden technische installaties worden beheerd door deze vakgroep: hier vinden we gespecialiseerde technici voor het onderhoud van:

  • HVAC: productie en verdeling van warmte, koude en verse lucht en waterbehandeling.
  • Speciale technieken: buizenpost, pneumatisch afval- en vuiltransport, wagenpark, keuken en restaurant, mechanisch atelier
  • Automatisatie: beheer van geautomatiseerde beheerssystemen: gebouwbeheer, PLC-beheer, parkingbeheer, camerabeheer, toegangscontrole
  • Telecommunicatie en patiëntenoproepsystemen
  • Algemene elektriciteit en domotica
  • Beheer liftenpark

- De vakgroep Medische Uitrusting:

De unieke combinatie van ingenieurs, technici en medische wetenschap vindt men traditioneel al jarenlang terug in deze vakgroep. Hooggekwalificeerde technici staan in voor het dagelijks onderhoud en herstelling van een 30 000 medische toestellen.

De aankoop van medische uitrusting behoort tot de kerntaak van de vakgroep medische uitrusting. Het artsenkorps kan bij ons rekenen op een technologisch hoogstaand advies bij de aankoop van medische apparatuur.

2.2. Op campus SFX:

Een compacte technische dienst zorgt voor het algemeen technisch onderhoud op deze kleinere stadscampus.

2.3. Op Campus Henri Serruys:

De stadscampus Henri Serruys ligt centraal in het stadsdeel verweven. De technische dienst van de campus staat in voor het onderhoud van bouw, technieken en kleinere medische apparatuur.

Naast de technische diensten vind je twee belangrijke ondersteunende diensten die nauw aansluiten bij de technische diensten.

De security:

Het ziekenhuis beschikt over een vergunde securitydienst (FOD IBZ 0266.559.859).
De securitymedewerkers staan in voor security- en safety-opdrachten.

De interne bewakingsdienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Ethias nv, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.
Het polisnummer is 49.377.121.

De dienst milieu:

De campussen Sint-Jan en Henri Serruys zijn klasse 1 bedrijven, terwijl onze stadscampus SFX een klasse 2 bedrijf is. De milieudienst staat in voor het deskundig beheer van alle afvalstromen en waakt over de afhandeling van de nodige vergunningsplichten.
 

3. Contacten

Franky Gotelaere, Technisch Directeur
Hans De Roose, hoofd vakgroep Bouw en Interieur
Kenneth Masscheleyn, hoofd vakgroep Technieken
Filip Syryn, hoofd vakgroep Medische Uitrusting
Wim Vandevijvere, hoofd technische diensten campus Henri Serruys
Marc Hoef, hoofd technische diensten campus SFX
Joeri Braeckevelt, deskundige security
Martine Sijmons, Milieucoördinator
 

4. Wist je dat?

We instaan voor het beheer van meer dan 30.000 toestellen?
We jaarlijks meer dan 25.000 herstelopdrachten afwerken?
We in staan voor meer dan 175.000 m² gebouwoppervlakte?
We de campus Sint-Jan verwarmen en koelen met afvalwarmte van de verbrandingsoven IVBO?
We steeds zoeken naar technische profielen (van A2 tot ingenieur…)?

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11 mei 2021