Back to top

Consultaties

Bij het Sport Medisch Advies Centrum kan u terecht met verschillende vragen of klachten:

Sportarts

Bij de sportarts kan u terecht voor diagnostiek, behandeling en preventie van zowel acute als chronische sportspecifieke letsels. De sportarts helpt ook met de medische begeleiding tijdens een revalidatieperiode. Zo wordt u snel geïndiceerd en eventueel doorverwezen naar specialisten in andere medische disciplines voor specifieke diagnostiek en behandeling.

Sportpsycholoog

De sportpsycholoog biedt mentale begeleiding, als onderdeel van de totale begeleiding van de atleet. De nadruk ligt hierbij op de versterking van prestatiebevorderende factoren en de vermindering van prestatiebelemmerende factoren; u staat als atleet centraal en u bent de stuwende kracht. Onze erkende sportpsychologen maken, door middel van testen, observatie en gesprekken, een bilan op en stellen eventueel een plan op voor mentale begeleiding.

Screening

Bij een screening brengen we uw mentale mogelijkheden, vaardigheden en draagkracht in kaart.

We doen een sportspecifieke meting van alle relevante mentale vaardigheden, waaronder concentratie, motivatie, werken met doelstellingen, wedstrijdvoorbereiding, emotiemanagement, omgaan met blessures, omgaan met track en faalangst, versterking van zelfvertrouwen, mentaal pieken en stressbestendigheid. Ook bespreken we de mentale mogelijkheden en prestatiebevorderende factoren. Eventueel stellen we een plan op voor mentale begeleiding.

Voedings- en Dieetdeskundige

Onze voedings- en dieetdeskundigen verstrekken basisinformatie omtrent gezonde en evenwichtige voeding. Ze evalueren en optimaliseren het individuele voedingspatroon, dat ze opvolgen aan de hand van een voedingsdagboek. Tot slot geven ze sportspecifiek voedingsadvies.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018