Back to top

Voorstelling

De dienst Spoedopname staat 24 uur per dag, 7 dagen per week  klaar voor u. U kunt hier terecht bij acute (dringende) gezondheidsproblemen of wanneer de klachten zo ernstig zijn dat u direct hulp nodig heeft.

U belt het algemeen spoednummer 112 of 100 voor een ambulance.

Bel bij spoedgevallen in Brugge naar campus Sint-Jan

t: 050 45 20 00
Adres:  Ruddershove 10, 8000 Brugge

Allergie

Allergische reactie Heeft u een anafylactische reactie? Deze allergische reactie kan levensbedreigend zijn. Handel direct:

Gebruik een auto-injector met adrenaline
Ga naar de spoed of bel 112 (Europese Unie) / 100 (in België)

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 januari 2020