Back to top

Voorstelling

De dienst Reumatologie op campus Sint-Jan behandelt verschillende aandoeningen:

  • Inflammatoire reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, de Ziekte van Bechterew (spondylitis ankylosans), psoriasis artritis, polymyalgia rheumatica en jicht.
  • Metabole botziekten, zoals osteoporose en de ziekte van Paget.
  • Systeemziekten, zoals systeemsclerose, dermato- en polymyositis, systeemlupus, vasculitis, Adult Still en sarcoïdose.

De dienst doet ook onderzoek naar het fenomeen van Raynaud met een capillaroscopie.

De aanpak van deze reumatische aandoeningen, metabole botziekten en systeemziekten gebeurt steeds op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens. Onze dienst werkt hiervoor samen met verschillende universitaire instellingen en omgevende ziekenhuizen. Ook denken we mee in het ziekenhuis: elke maand overleggen we met andere diensten van het ziekenhuis, zoals inwendige ziekten, nierziekten, longziekten, pathologische anatomie en huidziekten.

De reumaverpleegkundige staat voor u klaar!

Bij de dienst Reumatologie kan u altijd rekenen op onze reumaverpleegkundige bij vragen of problemen over uw aandoening of behandeling. De verpleegkundige is de tussenpersoon tussen arts en patiënt op onze dienst.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 februari 2017