Back to top

Onderzoeken

In combinatie met een uitgebreide bespreking van de klachten en de ziektegeschiedenis (anamnese), klinisch onderzoek en een bloedonderzoek, kan een capillaroscopie het onderscheid maken tussen een primair (op zichzelf staand, geruststellend) en een secundair Raynaudfenomeen (als gevolg van een andere onderliggende aandoening). Een capillaroscopie is daarom een belangrijk onderzoek voor de behandeling van de ziekte van Raynaud.

Werking capillaroscopie

Met een capillaroscopie bekijken we de kleinste bloedvaatjes van het menselijk lichaam, de capillairen of haarvaatjes. Dat doen we met een videocapillaroscopie van de nagelriem. Deze techniek maakt de haarvaatjes met een soort microscoop 200 keer zo groot. Zo kijken we naar het aantal haarvaatjes, de vorm, de dikte en eventuele bloedingen of afwijkingen. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten, is volstrekt pijnloos en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • U wordt hiervoor geacclimatiseerd en tegenover de arts geplaatst.
  • Daarna maken we van acht vingers vier opeenvolgende beelden.
  • Deze 32 beelden analyseren we op de computer.

De analyse

Normale bloedvaten van haren (capillaire bloedvaten) liggen evenwijdig naast elkaar, zijn gelijk verdeeld over het veld, en hebben ongeveer dezelfde diameter en morfologie. Een typisch sclerodermapatroon is een combinatie van het verlies van capillairen, de aanwezigheid van megalocapillairen, kleine bloedingen en capillaire vertakkingen. Een capillaroscopie kan aspecifieke afwijkingen blootleggen. Het kan dan gaan om een variatie van een normale toestand of om een andere bindweefselziekte.

Onderzoek

Een prospectieve studie heeft 586 patiënten met de ziekte van Raynaud 20 jaar gevolgd. Uit de studie blijkt dat 65 procent van de patiënten met een sclerodermapatroon op capillaroscopie én met positieve antinucleaire antilichamen (ANA) binnen de 5 jaar systeemsclerose ontwikkelt. Hiertegenover staat dat een normale capillaroscopie in combinatie met de afwezigheid van auto-antistoffen de kans op systeemsclerose nagenoeg uitsluit.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018